Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ

Tùy theo chương trình học, các môn họcUUC được dạy bằng tiếng Anh tiếng Việt. Sinh viên phải thông thạo ngôn ngữ được sử dụng để chuyển tải nội dung môn học.

Sinh viên nào ghi danh học các chương trình bằng Anh ngữ thì phải chứng từ thông thạo Anh văn. Các ứng viên tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh chưa bằng cấp của một trường được công nhân uy tín đó tiếng Anh ngôn ngữ giảng dạy chính thì phải chứng tỏ khả năng Anh văn đại học của mình bằng một trong những cách sau:

§  Đối với bằng cao học: Đạt tối thiểu 530 điểm TOEFL trên giấy (TOEFL PBT) hoặc 71 điểm TOEFL trên mạng (iBT), 6.5 điểm IELT hoặc 50 điểm PTE

§  Đạt tối thiểu trình độ 3 trong kỳ thi Anh Ngữ sinh ngữ hai ACT

§  Đạt tối thiểu điểm Pre-1 trong kỳ thi Eiken English Proficiency

§  Một bảng điểm nói đã hoàn tất ít nhất 30 tín chỉ học kỳ với điểm trung bình “B” hoặc cao hơn từ một trường hay viện đại học được công nhận chất lượng.

Sinh viên nào đăng ký học các chương trình bằng tiếng Việt thì phải thông thạo ngôn ngữ dùng để giảng dạy. Ứng viên phải chứng minh khả năng tiếng Việt bằng một trong những cách sau đây:

§  Có bằng trung học của một trường trung học được công nhận chất lượng (nơi có giảng dạy tối thiểu bằng tiếng Việt); hoặc

§  Trả lời phỏng vấn của nhân viên UUC và nộp tuyên bố cá nhân viết bằng Tiếng Việt

Thành tích học tập có thể cho thấy sinh viên cần phải học thêm về ngôn ngữ. Viện nắm giữ quyền quyết định cuối cùng về trình độ thông thạo ngôn ngữ của sinh viên trong mọi trường hợp.

Lưu ý: Để bảo đảm chất lượng đào tạo, một số môn học tiếng Việt sẽ phải dùng sách giáo khoa bằng Anh Ngữ. Vì thế, sinh viên đòi hỏi phải làm việc nhiều hơn.  Trong trường hợp nầy, ngoài yếu tố có sẵn như giáo sư thông thạo cả Anh Ngữ lẫn Việt Ngữ, Giáo Trình chi tiết và các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Việt, các sinh viên sẽ được hỗ trợ đọc sách giáo khoa Anh Ngữ bằng Translation Hub, một công cụ dịch thuật từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ do UUC thực hiện, sử dụng và phối hợp kỹ thuật với Microsoft Translation Hub project của Microsoft Corporation. Đường nối qua Translation Hub cũng như email của nhân viên hỗ trợ có cài sẵn trong "Trang Sinh Viên" và trong lớp học. Trường sẽ cho sinh viên biết trước những môn có dùng sách giáo khoa Anh Ngữ để sinh viên tiện sắp xếp, quyết định ghi danh và chuẩn bị cho lớp học.