Tại Sao Bạn Chọn UUC

1)    Tổ chức nội dung giảng dạy của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (VTHTLVNđã được quan Giáo Dục Bang California (BPPVE) thẩm định công nhận (full approval) để cấp phát văn bằng đại học hậu đại học.

2)     VTHTLVN đã gần 25 năm trong sứ mạng trang bị những người phục vụ Chúa.  Trên một ngàn cựu sinh viên sinh viên đang phục vụ trong nhiều vai trò khác nhau trên thế giới.

3)     Chương trình trực tuyến đã được các chuyên viên giáo dục khẳng định chất lượng.

4)     Bạn thể học bất cứ khi nào trong tuầnViệc học sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh họat hiện tạiBạn không cần phải ngưng việc làm hoặc dời chỗ vẫn thể đạt ý nguyện học hành của mình.

5)      Bạn có thể truy cập nguồn tài lịêu phong phú trên mạng.

6)      Bạn có thể liên lạc và trao đổi với giáo sư dễ dàng hơn những lớp học tại chỗ.

7)      Bạn có cơ hội để gặp gỡ và tạo mối liên kết với các sinh viên ở mọi nơi trên thế giới.

8)      Hầu hết các sinh viên của VTHTLVN muốn học tiếp chương trình cao hơn tại các trường nổi tiếng khác đều được chấp nhận.

9)      VTHTLVN không ngừng cải tiến về mọi mặt để kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ của sinh viên.

10)  Với sứ mạng trang bị để sinh viên có thể phục vụ Hội Thánh và xã hội, học phí của VTHTLVN chỉ bằng một phần của các trường khác.  Ngòai ra sinh viên còn có thể nhận học bổng giảm trừ học phí.