Walkathon 2019

Body: 

Kính gửi: Quý Tôi Tớ Con Cái Chúa, Sinh Viên và Cựu Sinh Viên UUC

Thưa quý vị, nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa cho thế hệ kế tiếp ở quê hương Việt Nam ngày mỗi lớn vì sự phát triển của hội thánh, đặc biệt ở những vùng xa xôi hẻo lánh.  Hội thánh nào cũng cần có thêm nhân sự.  Họ cần trưởng thành trong đức tin và cần được trang bị khả năng chuyên môn để hầu việc Chúa trong hội thánh, để khai mở hội thánh mới, và để làm chứng nhân về Chúa cho mọi tầng lớp xã hội.

Vì vậy chúng tôi xin kêu gọi mỗi một tôi con Chúa khắp nơi, tham gia ngày Đi Bộ Gây Quỹ “THỢ GẶT CHO QUÊ HƯƠNG” (UUC Harvesters Walkathon) vào tháng 9 mỗi năm.  Chúa Jesus chúng ta phán: “Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của mình” (Ma thi ơ 9:38 TTHD).

Quý vị có thể tham gia bằng cách nào?  Quý vị có thể vào trong trang Facebook Walkathon 2019 của Viện https://www.facebook.com/UUCVietnamese để viết một lời cầu nguyện ngắn gọn và bấm "Dâng hiến cho công tác Giáo Dục Thần Học." Chúng ta có thể gửi vào bất cứ số dâng hiến nào mình có thể có. Dầu quý vị có ở quốc gia nào trên thế giới thì đều có thể dự phần được. Quý vị ở vùng Bắc Mỹ cũng có thể dâng hiến bằng cách nhắn tin (text) qua điện thoại để đóng góp: (714) 496-4860. Còn nếu ở trong vùng lân cận ở Nam California thì xin mời quý vị cùng đến tham dự tại Mile Square Park: 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708 vào 9-12 giờ ngày 21 tháng 9, 2019 (có giờ dùng bữa trưa với nhau).

Quý vị biết không, tham gia vào ngày cầu nguyện & đi bộ gây quỹ là vâng lời Chúa Jesus chúng ta cách thiết thực.  Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều quý vị đã âm thầm đóng góp cho mùa gặt quê hương lâu này.  Xin chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cho thế hệ tiếp nối như một sự đầu tư yêu thương cho quê hương.

Tôi ước mong sẽ được đọc mỗi một lời cầu nguyện của quý vị trên Facebook và gặp mặt quý vị vào WALKATHON 2019 nầy.

Quý mến trong Chúa

Mục Sư Đoàn Hưng Linh