Walkathon 2018

Body: 

Kính gửi quý tôi tớ, con cái Chúa:

Chắc ai trong chúng ta cũng vui mừng cảm tạ Chúa khi nghe có những Mục sư và nhân sự nhận được học bổng để được trang bị thêm về Lời Chúa nhờ kỳ đi bộ gây quỹ (Walkathon).  Chúng ta cảm động vì thấy có nhiều con cái Chúa, trung tráng niên, thanh thiếu niên, kể cả thiếu nhi, tín hữu và Mục sư cao niên cũng dự phần cách đầy khích lệ.

Năm nay tôi xin mời quý tôi con Chúa cùng tham dự kỳ Đi Bộ Gây Quỹ cho công tác Giáo Dục Thần Học vào thứ bảy 22 tháng 9, 2018. Những vị ở gần có thể tham dự trực tiếp.  Những vị ở xa có thể dự phần bằng cách phổ biến và kêu gọi để nhiều người có thể dự phần vào công việc Chúa.

Địa điểm đi bộ gây quỹ rất đẹp và tiện nghi.  Đường đi bộ sẽ vòng quanh một hồ thoáng mát có nhiều bóng cây gần bên.  Chỗ tổ chức bữa ăn thông công riêng biệt và rộng rãi, có sân chơi cho trẻ em.  Đây là một chỗ thích hợp cho gia đình và bạn hữu đến để được có thì giờ hàn huyên và thông công cùng nhau.

Tham dự chương trình đi bộ gây quỹ hằng năm của trường (UUC’s Annual Walkathon) là dịp để chúng ta cầu nguyện và dự phần vào công việc Chúa cho quê hương.  Ước mong có nhiều người sẽ cùng tham dự chương trình đi bộ và picnic năm nay. Xin quý con cái Chúa (dù ở xa) nhận Phiếu Ghi Danh tham dự hoặc ủng hộ chương trình đi bộ để chúng ta có thể mời gọi được nhiều người dự phần công việc Chúa. Quý vị có thể nhấn vào link bên dưới nếu muốn dâng hiến trực tuyến bằng thẻ Debit/Credit.

Nguyện thêm nhiều thợ gặt  được trang bị cho dân tộc Việt Nam đang rải rác khắp nơi trên thế giới.

Thân ái trong Chúa,

Mục Sư Đoàn Hưng Linh