Học Phí - Lệ Phí

HỌC PHÍ

 

Chương trình/Văn bằng

Học phí mỗi tín chỉ

Tổng số tín chỉ đòi hỏi

Tổng học phí ước tính

Cao học Mục vụ

$150

42

$6,300

Cao học Thần học

$150

84

$12,600

 

 

CÁC PHÍ KHÁC

Các chi phí sau không hoàn trả. Sinh viên phải đóng các phí sau khi được áp dụng:

Phí

Phí đăng

$50

Lượng giá bảng điểm nước ngoài

$15

Phí tiểu luận cao học

$300

Tốt nghiệp (Cao học)

$150

Bảng điểm thêm

$10

Thay đổi chương trình học

$50

Nghỉ học xin phép

$50

 

 

 

Ngoài ra sinh viên còn thể trả những khoản chi phí ngoài các chi phí kể trên, như tiền điện thọai, tem thư, chi phí nghiên cứu trong quá trình học tập. Sinh viên phải chịu các khoản phí ấy không được hoàn trả.

 

QUY ĐỊNH THU HỌC PHÍ  

Để đăng trực tuyến sinh viên phải đăng một hình thức tuyển sinh trực tuyến để xác nhận sự trợ giúp tài chính chi phí cho mỗi khóa học theo quy định sinh viên đã kết trong thỏa thuận nhập học.  

Bảy ngày kể từ ngày học phần mới bắt đầu, chi tiết học phí sẽ được gửi vào tài khoản của sinh viên và nhân viên kinh doanh sẽ gởi thư lưu sinh viên thời hạn nộp học phí. Sinh viên không thể đăng ký học phần tiếp theo trừ khi tài khoản trở về 0.  

Các lựa chọn đóng học phí:  

  • Đóng đầy đủ trước hoặc vào ngày bắt đầu  lớp học
  • Đóng theo kỳ 3 tháng  (Lần 1: ngày đầu khai giảng lớp; Lần 2: ngày cuối của tuần thứ 5; Lần 3: Ngày cuối của tuần thứ 10)

Cách thức đóng học phí:  

  • Viết chi phiếu UUC
  • PayPal
  • Chuyển ngân Tiền mặt (nộp trực tiếp tại 14200 Goldenwest Street, Westminster, CA 92683)