Thông Điệp Của Hiệu Trưởng

Xin chào mừng bạn đến với Union University of California!

 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam tin rằng chúng tôi được Chúa kêu gọi để trao quyền cho toàn thể Hội thánh nhằm chia sẻ phúc âm trên toàn thế giới. Chúng tôi trường độc lập, chào đón tất cả các tín hữu Đốc giáo đến học tập với chúng tôi, trải nghiệm về việc"sống hòa bình với nhau để duy trì sự hiệp một của Thánh Linh." (Ê-phê-sô 4:3)

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc trong việc cung cấp giáo dục thần học đào tạo lãnh đạo giáo hội chuyên nghiệp chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp các chương trình học trực tuyến với chi phí hợp cho bất kỳ hoàn cảnh hiện tại của học sinh hoặc vị trí địa .

Mục đích của trường loại bỏ các rào cản gây khó khăn cho nhiều mục lãnh đạo giáo hội để học tập để được khả năng thần học lãnh đạo. Những rào cản như học phí cao, yêu cầu nghiên cứu trực tuyến, nhu cầu về trình độ thông thạo ngôn ngữ thứ hai.

Trường hiện đang cung cấp chương trình đào tạo thần học trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trường dự định mở thêm các chương trình bằng các ngôn ngữ khác trong khả năng cho phép, để công tác giáo dục thần học và phát triển lãnh đạo giáo hội được mở ra cho một nhiều sinh viên trong nhiều ngôn ngữ và quốc gia. Trường muốn hỗ trợ tất cả những ai được Chúa kêu gọi để phục vụ giáo hội và quê hương của họ với tình yêu biến đổi của Chúa Giê-su cho cả cá nhân và xã hội.

Tiên tri Ê-sai nghe tiếng Chúa nói "Ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta?" Ê-sai đã trả lời "Có con đây. Xin hãy sai con. "(Ê-sai 6:8)

Tại trường, chúng tôi tin rằng đã nghe tiếng Chúa kêu gọi và sai phái chúng tôi để trang bị cho sinh viên trên toàn thế giới là những người muốn nghiên cứu và đào tạo lãnh đạo trong nhà thờ và cộng đồng của họ.

Nếu bạn đã nghe tiếng của Chúa gọi để nghiên cứu và chuẩn bị cho lãnh đạo, trường sẽ giúp bạn vượt qua bất cứ rào cản nào khiến bạn không được đào tạo thần học.

Chúng tôi mời bạn tham gia, và hợp tác với chúng tôi trên cuộc hành trình của học tập, tình yêu và phục vụ. Cùng với nhau, như sinh viên và giảng viên, chúng ta có thể thực hiện tiếng gọi của Chúa cho tất cả mọi người sống trong niềm tin vào Con của Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và phó mình vì chúng ta.

Chào mừng bạn đến với Union University of California.

 

Rev. Linh Doan, PhD

President