Giờ Làm Việc - Nghỉ Lễ

GIỜ HOẠT ĐỘNG           

 

 

Giờ làm việc hành chính

   

 

     

 

Thứ haiThứ sáu

9:00 sáng - 05:00 chiều

 

 

Thứ bảyChủ nhật  

Đóng

 

 

     

 

Giờ văn phòng giảng viên

   

 

     

 

Giáo viên trọn thời gian

Thứ hai- thứ sáu

9:00 sáng - 05:00 chiều

 

Thứ bảy- chủ nhật  

Đóng

 

     

 

Giáo viên bán thời gian

Đăng học trình khóa học

 

 

 

 

 

LỊCH NGHỈ

 

Văn phòng hành chính UUC sẽ đóng cửa vào những ngày sau đây:

 

Năm mới

Thứ năm

Ngày Martin Luther King

Thứ hai

Tết nguyên Đáng

Thứ năm

Ngày thứ 6 tốt

Thứ sáu

Ngày tưởng niệm

Thứ hai

Ngày độc lập

Thứ sáu

Ngày lao động

Thứ hai

Ngày Columbus

Thứ hai

Ngày cựu chiến binh

Thứ

Lễ tạ ơn

Thứ năm-thứ sáu

Giáng sinh

Thứ năm –thứ sáu

Đêm giao thừa

Thứ năm