Quy Định Hoàn Trả Học Phí

QUY ĐỊNH VỀ RÚT & BỎ LỚP

Sinh viên thể hủy bỏ lớp đã đăng bất cứ lúc nào bằng cách điền vào mẫu Bỏ Lớp trong Trang Sinh Viên. Học phí chưa sử dụng sẽ được hoàn trả dựa trên căn bản sau:

BẢNG TỶ LỆ HOÀN TRẢ(theo học phần 10 tuần):

Nếu thời gian sinh viên rút:

Từ tuần 1 đến cuối tuần 2: 

số hoàn trả

100%

Từ tuần 3 đến cuối tuần 4:

số hoàn trả

 70%

Từ tuần 5 đến cuối tuần 6:

số hoàn trả

 50%

Từ tuần 7 trở đi:

số hoàn trả

 0%

 

 

Trênbiểu đồ hoàntrảtheo tỷ lệáp dụng hoặc không sinh viên tham dự buổi họcđầu tiên, UUC không tự động giảm cho học sinh không vào lớphọc.

Thông báohủy bỏ đều phải bằng văn bản, rút têncó thểđược thực hiệnbằngvăn bản thông báo của sinhviênhoặc bằnghành độngcủasinh viên, bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn, thiếu sự tham dự của sinhviên.

Số tiền nêu trên sẽ được hoàn trả vào tài khoản của sinh viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hủy lớp.

Để được hướng dẫnlàm thế nào để bỏ bớtcác mônhọc, xem Thêm/ Bỏbớt mônhọc.

UUC sẽ cho sinh viên vào bài học đầu tiên học trình trong vòng bảy ngày sau khi sinh viên hợp đồng ghi danh. Sinh viên quyền hủy hợp đồng nhận lại toàn bộ học phí trước khi nhận bài học đầu tiên hoặc học trình. Việc hủy sẽ hiệu quả vào ngày văn bản hủy được gởi đi. UUC sẽ hoàn học phí trong vòng 30 ngày kể từ khi văn bản hủy được gởi đi.

1.       UUC sẽ cho sinh viên vào tất cả các bài học các tài liệu khác nếu sinh viên:

a.       Đã đóng toàn bộ học phí cho chương trình học;

b.      Sau khi đã nhận bài học đầu tiên những tài liệu ban đều, bằng văn bản yêu cầu trường gởi toàn bộ tài liệu.

2.       Nếu trường chuyển tài liệu còn lại như yêu cầu của sinh viên, trường vẫn phải cung cấp các dịch vụ giáo dục khác như trường đã thỏa thuận cung cấp, chẳng hạn như trả lời cho sinh viên, tương tác giữa giáo sinh viên, đánh giá lượng giá các bài học do sinh viên nộp, nhưng không bị buộc phải hoàn trả học phí nếu tất cả các bài học tài liệu đã chuyển cho sinh viên.

 

 

QUỸ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ SINH VIÊN

Tiểu bang Californiathành lập Quỹ Phục hồi Học phí Sinh viên (STRF) để giảm bớt hoặc giảm thiểu thiệt hại kinh tế màsinh viênphải chịu trong chương trình giáo dục cư dân California, hoặc được ghi danh vào một chương trình cư trú tham dự một số trường học quy định của Phân khoaGiáo dụcHậuTrung họcvà Hướng nghiệp.

Bạncó thểđủ điều kiện cho STRF nếu bạn là cư dân California hoặc được ghi danh vào một chương trình cư trú, học phí trả trước, thanh toán đánh giá STRF, và chịu thiệt hại kinh tế do hậu quả của những việc sau đây:

1.       Cáctrường học đóng cửa trước khi quá trình giảng dạy đã được hoàn thành.

2.       Sự thất bạicủa nhà trường để trả tiền hoàn lại tiền hoặc chi phí thay mặt cho một học sinh đến một bên thứ ba cho phí bản quyền hoặc bất kỳ mục đích nào khác, hoặc cung cấp thiết bị hoặc vật liệu mà một khoản phí được thu thập trong vòng 180 ngày trước khi đóng cửa các trường học.

3.       Sự thất bạicủa nhà trường để thanh toán hoặc hoàn trả khoản vay theo chương trình cho vay sinh viên liên bang đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật hoặc để thanh toán hoặc hoàn trả tiền thu được của các trường trước khi đóng cửa vượt quá học phí và các chi phí khác.

4.       Thất bạivề vật chất làm cho không thể tuân theoLuậthoặc Bộ phận này trong vòng 30 ngày trước khi trường đóng cửa hoặc, nếu thất bại vật chấtbắt đầu sớm hơn30 ngày trước khi đóng cửa, khoảng thời gian xác định của Phân khoa.

5.       Không có khả năngsau khi những nỗ lực truy tố, chứng minh, và thu thập trên một phán quyết chống lại trườngđối vớihành vi vi phạmĐạo luật.

Tuy nhiên, sinh viên không được hoàn trả nếu không có số an sinh xã hội hoặc mã số định đánh thuế.

Các quy địnhcung cấp cho các tổ chức để thu thập từ các sinh viên một khoản phí đánh giá là cung cấp kinh phí nếu và khi đó được yêu cầu của người quản trị của quỹ. Đánh giá STRF không được hoàn lại.

Bạn phảitrả phícủa tiểu bangáp dụng cho STRF nếu tất cả những điều sau đây áp dụng cho bạn:

1.       Bạn là mộtsinh viên trong một chương trình giáo dục, là cư dân California, hoặc được ghi danh vào một chương trình cư trú và thanh toán trước toàn bộ hoặc một phần học phí của bạn, hoặc bằng tiền mặt, sinh viên vay vốn bảo lãnh, cho vay cá nhân, và

2.       Tổng chi phícủa bạn không được trả bất kỳ chi trả của bên thứ ba chẳng hạn như sử dụng lao động, chương trình của chính phủ hoặc đối tượng nộp khác trừ khi bạn có một thỏa thuận riêng để trả nợ của bên thứ ba.

Bạnkhông đủ điều kiện để bảo vệ từ STRF và bạn không cần phải trả tiền đánh giá STRF nếu một trong hai điều sau đây áp dụng:

1.       Bạn không phải làcư dân California, hoặc không ghi danh vào một chương trình cư trú, hoặc

2.       Tổng chi phícủa bạn được trả bởimột bên thứ ba, chẳng hạn như sử dụng lao động, chương trình của chính phủ hoặc đối tượng nộp khác, và bạn không có thỏa thuận riêng để trả nợ của bên thứ ba.

Điều quan trọng làngười đăng ký giữ một bản sao của hợp đồng ghi danh, hợp đồng hoặc đơn xin để lưu tài liệu cho việc ghi danh; chứng từ thuhọc phí hoặc chi phiếu hủy bỏ để lưu tài liệutổng số tiềnhọc phí và hồ sơ đó sẽ hiển thị các tỷ lệ phần trăm của khóa học đã được hoàn thành. Hồ sơ như vậy sẽ chứng minh yêu cầu bồi thường hoàn từ STRF, trong đó, phải được xem xét, phải được nộp trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày trường học đóng cửa.

PhíSTRFlà $ 0cho mỗi $ 1,000học phí.

Để biết thêmthông tinhoặc hướng dẫnliên hệ:

Địa chỉ gửi thư bưu điện:

Bureau for Private Postsecondary Education

P.O. Box 980818

West Sacramento, CA 95798-0818

 

Địa chỉ tại chỗ:

Bureau for Private Postsecondary Education

2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400

Sacramento California, 95833

 

Điện thoại: (916) 574-7720; Gọi miễn phí: (888) 370-7589

Web site: www.bppe.ca.gov; E-mail: bppve@dca.ca.gov