Hồ sơ Học Vụ

HỒ SINH VIÊN/HỌC VỤ

UUC lưu trữ hồ sinh viên bằng các bản sao và phiên bản điện tử. Các bản sao hồ sinh viên nhập học các chương trình giáo dục tại UUC sẽ được lưu trữ trong các tủ hồ chống cháy tại Westminster, CA. Các bản sao kỹ thuật số sẽ được lưu trong hệ thống trực tuyến của UUC. Các bản sao kỹ thuật số hồ sinh viên trong hệ thống trực tuyến của UUC được sao lưu và tải về mỗi tuần. Các tập tin kỹ thuật số sao lưu được lưu giữ vĩnh viễn trong hai địa điểm: tại văn phòng chính của UUC ở California tại trụ sở công nghệ thông tin của UUC ở Washington.

Đối với mỗi sinh viên đã tốt nghiệp tại UUC, UUC lưu giữ vĩnh viễn các hồ kỹ thuật số theo cách thức sau:

1.      Bằng cấp tốt nghiệp và ngày tháng tốt nghiệp.

2.      Căn cứ theo khóa học và đơn vị bằng cấp

3.      Các lớp mà sinh viên tham dự trong mỗi khóa học.

Sinh viên có quyền yêu cầu bảng điểm chính thức, xem và in bảng điểm chính thức bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Trang Sinh Viên trực tuyến.

 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA SINH VIÊN TRONG HỒ SƠ GIÁO DỤC

Công bố thông tin từ hồ sơ học viênđược quy định bởi các gia đình quyền liên bang Giáo dục và Đạo luật Bảo mật năm 1974 (20 U.S.C 1232g ) và các quy định được thông qua theo đó (34 C.F.R 99 ) và Luật Giáo Dục Phần 67100ff California. UUCđã cam kết chấp hành nghiêm các quy chế và quy định để bảo vệ quyền lợi của họcviên tiếp cận với các hồ sơ giáo dục của riêng mình và để đảm bảo không tiết lộ hồ sơ giáo dục mà không có sự đồng ý bằng văn bản của học viên.

Theo yêu cầu của học viên, tiếp cận hồ sơ học tập của các học viênđược cấp trong giờ làm việc bình thường. Học viêncũng có quyền không thừa nhận tính chính xác của hồ sơ và tìm kiếm sửa chữa sai sót. Nhân viên hành chính và giáo sư của UUC cũng được phép truy cập vào hồ sơ của học viêntheo các điều kiện sau :

·          Thực hiện tư vấn cho sinh viên và / hoặc các lý do khác có liên quan để đánh giá và hỗ trợ sinh viên

·          Đánh giá viện trợ tài chính

·         Tuân theopháp lý hoặc trát đòi hầu tòa

·         Ủy quyền của các quan chức liên bang hoặc tiểu bang tham gia hoạt động hành chínhchính thức, chẳng hạn như đánh giá chương trình giáo dục.