Donate

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Tôi Tớ & Con Cái Chúa đã yêu mến dâng hiến cho công tác đào tạo Người Hầu Việc Chúa. Xin quý vị cho Viện biết email để Phòng Tài Chánh gửi biên nhận thường kỳ qua email. Cầu xin Chúa ban phước lành bội phần trên Quý Ân Nhân Gia Đình.

Xin bấm vào chữ "Donate" để dâng hiến. Xin cảm ơn!

  • Dâng hiến qua PayPal:

  • Dân hiến qua Credits Card: Nhấn vào đây
  • Dâng hiến bằng check hoặc money order xin vui lòng gửi về địa chỉ:

UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA
14200 GOLDENWEST STREET
WESTMINSTER, CA 92683

Để biết thêm chi tiết về việc dâng hiến cho trường UUC, xin vui lòng liên lạc qua email info@uuc.edu.

Double your efforts! 

Ask your workplace if they have a Matching Gifts Program.

Union University Of California