Thông Báo Phòng Học Vụ

Body: 

Mến chào Quý Mục & Thầy, :

Module 2 khóa Mùa Xuân 2016 đã bắt đầu hôm nay, 28 tháng 3 năm 2016. QMS&TC đã được ghi danh vào các lớp học cần thiết để tiếp tục học hoàn tất chương trình học của mình

Xin các bạn lưu ý

* Các bạn hãy nhanh chóng "đến lớp," xem Học Trình (Syllabus) bắt đầu khóa học

* Hệ thống Online sẽ rút tên các sinh viên không đăng nhập vào lớp sau tuần lễ đầu tiên.  

* SV chưa ghi danh được hoặc muốn ghi danh học lớp thứ 3 cần liên lạc với Phòng Học Vụ (registrar@uuc.edu).

* Trong tuần học đầu tiên sinh viên có quyền rút tên bỏ lớp và không bị lưu điểm W (withdraw) trong bảng điểm và không bị trừ học phí. 

 

Để công tác phục vụ sinh viên được nhanh chóng và hiệu quả hơn, các bạn:

1. Liên lạc ngay với Phòng Học Vụ các vấn đề về Học Vụ, Thực Tập và tốt nghiệp (registrar@uuc.edu)

2. Liên lạc với Thầy Hoàng Vũ khi gặp trở ngại về mặt kỷ thuật (đăng nhập, post bài)  (hoangvu69@yahoo.com)

3. Liên lạc với Cô Khiêm Nhường-Phòng Tài Chánh về việc đóng tiền học phí (finance@uuc.edu)

4. Liên lạc trực tiếp với Giáo Sư về mọi vấn đề diễn trong lớp học

5. Vào Trang Sinh Viên gửi Đơn Xin Học Bổng để được tái xét học bổng mỗi năm (vào đầu tháng 5, hoặc ngay khi được nhận vào học)

Cầu xin Chúa thêm sức mới trên QMS&TC. Mến chúc QMS&TC một khóa học mới đầy ơn Chúa!

 

Ngô Kim Liên 

Phòng Học Vụ & Sinh Viên Vụ