MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG & ACCREDITATION

Body: 

Mến gửi: Toàn Thể Cựu Sinh Viên Sinh Viên UUC

Với sự kêu gọi "Trang Bị để Phục Vụ," trải qua 30 năm, Chúa đã đưa Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College) từ chương trình "Tín Hữu Phụng Vụ" lên thành một trường Đại Học - Union University of California - được công nhận chất lượng đào tạo bởi Ủy Ban Giáo Dục Đại Học California (BPPE) Hiệp Hội Định Chuẩn Chất Lượng Giáo Dục DEAC; từ một địa phương của tiểu bang California đã lan rộng đến Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu, Á Châu; từ những lớp học tại chỗ với một số ít sinh viên đến chương trình học trực tuyến (Online program) cho hằng trăm sinh viên khắp nơi trên thế giới; từ những khóa học tập trung chỉ với 10-20 sinh viên lúc đầu đã lên đến hàng trăm sinh viên theo học mỗi khóa

Mặc dù Trường hầu như luôn thiếu thốn nhân lực lẫn tài lực, phải chịu nhiều gian khó hy sinh; nhưng để khích lệ tinh thần học hỏi Lời Chúa của con dân Ngài, Viện đã nỗ lực kêu gọi cấp học bổng gần như toàn phần cho tất cả các sinh viênViệt Nam theo học từ năm 1992 đến nay học bổng bán phần hay một phần cho hầu hết những sinh viên ở ngoài Việt Nam, nhất là những người đang phục sự Chúa trọn thời gian hay bán thời gian, trong bất cứ công trường hay mục vụ nào. 

Trong suốt 30 năm qua, Viện đã chuyên tâm theo đuổi Sứ Mạng "Huấn Luyện Người Hầu Việc Chúa" cho Hội Thánh Chúa chung tại quê hương Việt Nam thân yêu cũng như tại hải ngoại mà không hề có sự phân biệt hoàn cảnh hay hệ phái. Cảm tạ Chúa, qua sự đào tạo của Viện từ khi thành lập năm 1986 đến nay, hơn 1000 người thuộc nhiều hệ phái Tin Lành Việt Nam khắp nơi đã hoàn tất các chương trình học về Kinh Thánh, Thần Học Mục Vụ, hơn 300 người đang quản nhiệm các Hội Thánh Tin Lành trong nước hải ngoại. Phần lớn những người lãnh đạo phục sự Chúa trong hầu hết các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam hiện nay đều đãhọc với Viện hoặc tốt nghiệp từ Viện

Hiện nay Viện có khoảng 150 sinh viên ở khắp nơi đang theo học chương trình trực tuyến (Online program) và trên 400 học viên người sắc tộc đang theo học chương trình Huấn Luyện Mục Vụ tại chỗ (Onsite program). Hơn 3/4 trong tổng số sinh viên của Viện là sinh viên ở Việt Nam. Đa số sinh viên hay học viên đều là Mục Sư quản nhiệm, Truyền Đạo, những người đang lãnh đạo các Mục Vụ hay hướng dẫn, phục vụ trong các ban ngành của Hội Thánh, hoặc những người trẻ được Chúa kêu gọi muốn được trang bị Lời Chúa để dâng hiến cuộc đời phục sự Ngài. Nhiều sinh viên UUC đã tốt nghiệp và góp nhiều công sức cho sứ mạng trang bị người hầu việc Chúa qua trường truyền giáo Union University International (UUI). Trong năm 2016 nầy, Viện mở hơn 20 lớp học tại các địa phương và có hơn 400 học viên theo học các chương trình Diploma, Cao Đẳng và Cử Nhân. Rất nhiều sinh viên UUC & UUI đã tốt nghiệp hay đang theo học với Trường đều đang dấn thân phục sự Chúa cho cánh đồng của Ngài ở khắp mọi nơi, với những sứ mạng khác nhau, trong nhiều bối cảnh khác nhau của sự gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa chung. 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam dâng lời tạ ơn Chúa và ghi ơn toàn thể quý tôi tớ-con cái Chúa, là những người tiên phong sáng lập và xây dựng Trường hoặc là những người đã gắn bó, khích lệ, nâng đỡ, cộng tác, và kết ước phục sự Chúa với Viện trong suốt 30 năm qua. Viện đặc biệt cảm ơn toàn thể Giáo Sư và "Sinh Viên UUC" đã đóng góp chính mình như một trong những dòng in đậm của từng trang sử UUC. Một Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam - Union University of California với chiều dài lịch sử 30 năm được viết bởi biết bao thăng trầm, khó khăn, thiếu thốn, chông gai, và thách thức nhưng cũng chan chứa sự thỏa lòng, niềm vui, kết quả, và ơn phước kỳ diệu Chúa ban. Thật "Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15).

Trường kính mời toàn thể Giáo Sư, Cựu Sinh Viên và Sinh Viên UUC tham dự hoặc hướng lòng về UUC, cùng dâng lời CẢM TẠ CHÚA- MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG & ACCREDITATION.

2:30 p.m. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 06, năm 2016

Garden Grove UMC, 12741 Main St, Garden Grove, CA 92840

NGUYỆN SỰ VINH HIỂN THUỘC VỀ CHÚA ĐỜI ĐỜI! 

Trong tình yêu Chúa,

 

Ngô Kim Liên

Phòng Học Vụ & Sinh Viên Vụ

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

Union University of California

14200 Goldenwest St.,

Westminster, CA 92683

(714) 677-2076 / (714) 903-2762

www.uuc.edu / www.uui.us

info@uuc.edu/ info@uui.us

www.facebook.com/UUCVietnamese