LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TUẦN LỄ HỘI THẢO, TỐT NGHIỆP

Body: 

Thứ 22 - Thứ Năm 23 tháng 6 – 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Sáu 24 tháng 6 -  9:00 sáng – 12:00 trưa
Thứ Bảy 25 tháng 6 – 2:30 đến 5:00 chiều