Yêu Cầu Nhập Học

Yêu Cầu Nhập Học Chương Trình Cao Học Mục Vụ

Yêu Cầu Nhập Học Chương Trình Cao Học Thần Học

Union University of California được thành lập với nhiệm vụ giáo dục đại học chất lượng cao đảm bảo sự thành công cho sinh viên. Trong quá trình xét tuyển, Viện cố gắng đánh giá tiềm năng của ứng viên thể học được trên môi trường mạng. Để được xét tuyển nhập học ứng viên phải hội đủ những điều kiện nhập học cụ thể của chương trình mình theo học, như được nêu trong bảng đính kèm. đặc biệt chú trọng đến quá trình học tập của ứng viên, nhưng những yếu tố bên lề việc học tập cũng thể được xem xét khi xét tuyển một đơn xin nhập học. Do đó, thông tin bổ sung /hay giấy tờ ứng tuyển cũng cần thiết cho việc xét tuyển hồ của từng người. Ứng viên nào chưa nộp đủ mọi giấy tờ được yêu cầu thì trong một số trường hợp thể được xét tuyển điều kiện. Những sinh viên được xét tuyển điều kiện phải nộp đủ những giấy tờ bắt buộc trong khóa học đầu tiên. Sinh viên nào còn chưa hoàn tất một số môn họccấp thấp hơn thì phải làm cho xong trong vòng một năm sau khi nhập học. Nếu không làm được như vậy thì sinh viên sẽ không được ghi danh lớp tiếp theo không được xét hỗ trợ tài chính.

Quy Trình Ghi Danh Học Tại
Union University of California

Bước 1

Điền Đơn Xin Nhập Học.

Bước 2

Nộp Lệ phí ghi danh không hoàn trả là 50 dollars Mỹ.

Cách thức nộp lệ phí ghi danh:

 • Viết chi phiếu (Check) cho Union University of California
 • PayPal
 • Thực hiện điện chuyển khoản ngân hàng (Wire Transfer)
 • Chuyển ngân Tiền mặt 
  (nộp trực tiếp tại 14200 Goldenwest St., Westminster, CA 92683)

Bước 3

Nộp 2Thư giới thiệu: một trong hai phải là từ một mục sư hay người lãnh đạo thuộc linh, một từ một giám sát học tập, nếu có thể.

Người giới thiệu có thể gửi trực tiếp đến UUC hoặc email đến admissions@uuc.edu.

Bước 4

NộpBảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự (bản sao công chứng). Các sinh viên tốt nghiệp ở Mỹ cần yêu cầu trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự gửi bảng điểm chính thức (sealed) về UUC tại:

Admissions Office
Union University of California
14200 Goldenwest Street
Westminster, CA 92683, U.S.A

Bước 5

Viết 1 Bài làm chứng/tuyên bố cá nhân ít nhất 500 từ nêu rõ:

 • Đời sống cơ đốc (những kinh nghiệm từng trải trong hành trình theo Chúa)
 • Động lực của ứng viên khi ghi danh học tại UUC
 • Kế hoạch của bản thân để hoàn thành chương trình học
 • Suy tư về những gì mà chương trình học sẽ giúp bản thân trong công việc Chúa

Bước 6

Nộp các giấy tờ sau:

 • Hai tấm hình với khổ passport (có thể nộp file kỹ thuật số)
 • Bản sao của Chứng minh thư/Giấy phép lái xe/Hộ chiếu
 • Văn bằng phổ thông/cao đẳng/cử nhân/cao học/tiến sĩ (bản sao công chứng)

Bước 7

Nộp tất cả giấy tờ trên thông qua Hệ thống nhận đơn online hoặc email đến admissions@uuc.edu để được xem xét nhanh hơn.

Bước 8

Nộp Đơn Xin Nhập Học.