Giới Thiệu

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam một phân khoa thuộc Union University of California, một đại học có mục đích đạo tạo những người hầu việc Chúa trong nhiều môi trường khác nhau trong Hội Thánh trên thế giới.

Trước khi trở thành một trường đại học quốc tế trực tuyến, UUC tên Vietnamese Theological College (VTC), được chấp thuận của Sở Giáo Dục của Bang California từ năm 1986 để cấp phát văn bằng trong phạm vi khoa học, nghệ thuật tôn giáo.   VTC mở các chương trình thần học tại chỗ dạy bằng tiếng Việt. Vào năm 1999, trường bắt đầu mở các lớp học ở Sydney Melbourne, Australia. Trong những năm tiếp theo, VTC mở lớp ở Viet nam, Cam-puchia, Hàn Quốc, Thái Lan.

Nhận thấy nhu cầu mở lớpnhững nơi khác trên thế giới, VTC bắt đầu chương trình trực tuyến vào năm 2005 để dễ dàng đem chương trình học đến cho mọi người đồng thời giảm chi phí cách hiệu quả. Hàng ngàn mục lãnh đạo hội thánh tại Việt Nam nhiều nơi trên thế giới được huấn luyện qua các chương trình của VTC. Năm 2009 Vietnamese Theological College đổi tên thành Union University of California (UUC). UUC cũng lập Viện Thần Học Anh Ngữ vào năm 2010. Trường quyết tâm mở chương trình giáo dục thần học đa ngôn ngữ cho các lãnh đạo hội thánh trên toàn thế giới.

Hiện nay, UUC  một thành viên liên kết của các Hiệp hội của Kinh Thánh Giáo dục đại học (ABHE), Hiệp hội học khoảng cách của Hoa Kỳ cũng như các California Hiệp hội của riêng sau trung học.