Walkathon 2019

Kính gửi: Quý Tôi Tớ Con Cái Chúa, Sinh Viên và Cựu Sinh Viên UUC

Thưa quý vị, nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa cho thế hệ kế tiếp ở quê hương Việt Nam ngày mỗi lớn vì sự phát triển của hội thánh, đặc biệt ở những vùng xa xôi hẻo lánh.  Hội thánh nào cũng cần có thêm nhân sự.  Họ cần trưởng thành trong đức tin và cần được trang bị khả năng chuyên môn để hầu việc Chúa trong hội thánh, để khai mở hội thánh mới, và để làm chứng nhân về Chúa cho mọi tầng lớp xã hội.

Hội Thảo Thần Học - Việt Nam 2018

  • Bàn Thờ Dưới Lăng Kính Của Kinh Thánh (xem)
  • Những Vấn Đề Trong Việc Hiểu Và Giải Nghĩa Kinh Thánh (xem)
  • Thờ Cúng Tổ Tiên Ở Việt Nam (xem)
  • Vấn Đề Đồng Tính (xem)

Tags: 

Hội Thảo Thần Học 2018 và Lễ Tốt Nghiệp tại California

Trong niềm vui và lòng tri ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi về phước hạnh trên chương trình Hội Thảo Thần Học 2017, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình Hội Thảo Thần Học 2018 vào ngày 28 tới ngày 30 tháng 5, 2018. 

Tags: 

Union University of California (UUC) đã được accredited

Sau 3 năm theo đuổi việc xin thẩm định chất lượng với Distance Education Accrediting Commission (DEAC), tạ ơn Chúa, Ngài đã cho kết quả được tốt đẹpNgày 1 tháng 3 vừa qua, trường đã được chính thức được công nhận chất lượng (fully accredited) cả chương trình tiếng Anh lẫn chương trình tiếng ViệtĐây tin vui cho UUC nói riêng cho cộng đồng Tin Lành Việt Nam nói chung.

Tags: 

Pages