news

Hội Thảo Thần Học

Trong niềm vui và lòng tri ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình Hội Thảo Thần Học vào ngày 23 tới ngày 25 tháng 10, 2017. Chương trình Hội Thảo này được tổ chức bởi Trường Thần Học UUC với sự góp phần của Chủng Viện Fuller và Chủng Viện Princeton.

Tags: 

CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ (WALKATHON) BẢO TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN HỘI THÁNH SẮC TỘC VIỆT NAM - JULY 16, 2016

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam kính mời quý tôi tớ-con cái Chúa tham dự CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ (WALKATHON) BẢO TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN HỘI THÁNH SẮC TỘC được theo học Lời Chúa cách chuyên sâu để phục sự Chúa cách hiệu quả hơn giữa vòng đồng bào và Hội Thánh sắc tộc tại Việt Nam.

Tags: 

Chương Trình Đi Bộ Bảo Trợ Học Viên Mục Vụ Người Sắc Tộc

Tags: 

MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG & ACCREDITATION

Mến gửi: Toàn Thể Cựu Sinh Viên Sinh Viên UUC

Với sự kêu gọi "Trang Bị để Phục Vụ," trải qua 30 năm, Chúa đã đưa Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College) từ chương trình "Tín Hữu Phụng Vụ" lên thành một trường Đại Học - Union University of California - được công nhận chất lượng đào tạo bởi Ủy Ban Giáo Dục Đại Học California (BPPE) Hiệp Hội Định Chuẩn Chất Lượng Giáo Dục DEAC; từ một địa phương của tiểu bang California đã lan rộng đến Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu, Á Châu; từ những lớp học tại chỗ với một số ít sinh viên đến chương trình học trực tuyến (Online program) cho hằng trăm sinh viên khắp nơi trên thế giới; từ những khóa học tập trung chỉ với 10-20 sinh viên lúc đầu đã lên đến hàng trăm sinh viên theo học mỗi khóa

Tags: 

Pages