Lịch Học 2015

UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LỊCH HỌC NĂM 2015

 

Tháng Một

Tết Dương Lịch

5  Module 1, khoá Mùa Xuân 2015 bắt đầu

18  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2015 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

Tháng Hai

1    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2015: bị điểm W được hoàn 70% học phí

15  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2015: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

Tháng Ba

Đăng lớp Module 2, khoá Mùa Xuân 2015 bắt đầu

15 Module 1, khoá Mùa Xuân 2015 kết thúc

31 Module 2, khoá Mùa Xuân 2015 bắt đầu

Tháng

5  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2015 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

12 Lễ Phục Sinh – Easter Sunday

26  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2015: bị điểm W được hoàn 70% học phí

Tháng Năm

10  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2015: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

18 Ghi danh khóa hội thảo 2015 bắt đầu

31 Ngày cuối nộp đơn xin học bổng năm 2015-2016

Tháng Sáu

7  Module 2, khoá Mùa Xuân 2015 kết thúc

13 Đăng lớp Module 1, khoá Mùa Thu 2015 bắt đầu

Tháng Bảy

13 Module 1, khoá Mùa Thu 2015 bắt đầu

26  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2015 không bị điểm W được hoàn lại toàn bộ học phí

Tháng Tám

9    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2015: bị điểm W và được hoàn 70% học phí

23  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2015: bị điểm W và được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF và Trường sẽ không hoàn lại học phí)

Tháng Chín

5  Đăng ký lớp Module 2, khoá Mùa Thu 2015 bắt đầu

20 Module 1, khoá Mùa Thu 2015 kết thúc

Tháng Mười

5  Module 2, khoá Mùa Thu 2015 bắt đầu

18  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2015 mà không bị điểm W và được hoàn lại toàn bộ học phí

Tháng Mười Một

1    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2015: bị điểm W và được hoàn 70% học phí

15  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2015: bị điểm W và được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF và Trường sẽ không hoàn lại học phí)

Tháng Mười Hai

5    Đăng ký lớp Module 1, khoá Mùa Xuân 2015 bắt đầu

13 Module 2, khoá Mùa Thu 2015 kết thúc

25 Lễ Giáng Sinh (Christmas)

 

Lý giải thời gian bỏ lớp (Căn cứ trên module học 10 tuần):

- Từ tuần 1 đến cuối tuần 2: Sinh viên được quyền bỏ lớp mà không bị điểm W (Withdraw) và được hoàn toàn bộ học phí.

- Từ tuần 3 đến cuối tuần 4: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm W và được hoàn 70% học phí.

- Từ tuần 5 đến cuối tuần 6: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm W và được hoàn 50% học phí.

- Từ tuần 7 trở đi: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF (Withdraw Fail) và không được hoàn học phí.