Nội San 7 - Tinh Thần Phục Sinh

Body: 

Thế rồi tôi cũng được Ra Khơi! Một ước tôi ấpsuốt 17 năm từ khi vừa tin Chúa tưởng chừng như không bao giờ mình đủ khả năng hay can đảm biến thành hiện thực.