Nội San 6 - Giữ Vững Tay Chài

Body: 

Mùa năm 2009, tôi nhận được email từ một địa chỉ lạ của một người tên Timothy, từ Califonia. Anh Timothy kể rằng, một buổi tối nọ anh không ngủ được.