Hội Thảo Thần Học tại Việt Nam

Body: 

Kính mời anh chị em tham dự Hội thảo thần học do Viện thần học Tin Lành Việt Nam tổ chức vào ngày 6 và 7 tháng 12, 2017 tại Hà Nội. Hội thảo tạo cơ hội gặp gỡ và thảo luận cho những người quan tâm đến mục vụ và thần học Tin Lành Việt Nam.