Hội Thảo Thần Học

Body: 

Trong niềm vui và lòng tri ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình Hội Thảo Thần Học vào ngày 23 tới ngày 25 tháng 10, 2017. Chương trình Hội Thảo này được tổ chức bởi Trường Thần Học UUC với sự góp phần của Chủng Viện Fuller và Chủng Viện Princeton.